Tevékenységre, működésre vonatkozó további adatok

be .

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisokilletve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, azadatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintetek köre,az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén kitöltendőkérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendőnyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adataia közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretébengyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, amásolatkészítés költségei

Szervezetünknél nincs ilyen

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények,közlemények

Szervezetünknél nincs ilyen

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmaileírása, azok eredményei és indoklásuk.

Szervezetünknél nincs ilyen

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekintézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve,elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmifelelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Letöltés

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikaiadatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Letöltés
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyediközzétételi lista Szervezetünknél nincs ilyen
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, azállamháztartásról szóló törvény szerinti költségvetésitámogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatáscéljára, összegére, továbbá a támogatási programmegvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonjákvagyarról a kedvezményezett lemond Szervezetünknél nincs ilyen

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Részletes információ a sütikről.